bètulo (mascaró de boca de metro)

Veu: Odile Arquè


Proa a un blau
desmanegat
de somnis mal compresos
i mots encavalcats
empesa de través
per vents ja massa vells
per poder ser-te adversos
com un llastre cansat
fosca remor t’acompanya
formigueig d’un desig
soterrat
al fons d’un buc
fet entranya.

Coloma Lleal, Quintet, Badalona: Edicions Fet a mà, 2000, p. 58.

Plaça Pen Ventura