Cartografia literària de Badalona

Badalona, com moltes altres ciutats, compta amb els seus espais escrits o llocs literaris que formen part de l’imaginari col·lectiu de la ciutadania perquè els escriptors els han recreat en alguna de les seves obres. Prenguem com a exemple els casos de Maria Aurèlia Capmany amb la seva novel·la Betúlia (1956) o, més recentement, el poeta Jordi Sarsanedas que després d’una visita a la ciutat va escriure el seu darrer poema, Pont del petroli, el 2006, publicat de manera pòstuma el 2014. Els espais escrits són, doncs, llocs de memòria col·lectiva que podem situar damunt d’un mapa configurant la nostra ciutat literària, és a dir, posant de relleu el nostre patrimoni literari.

En aquest mapa, sempre en construcció, trobareu els llocs literaris de Badalona que els escriptors han volgut immortalitzar en la seva obra, alguns potser ja desapareguts, altres encara avui visitables, però tots estaran indicats als carrers de la ciutat amb la corresponent placa de codi QR perquè els pogueu escoltar des del vostre mòbil allà on els autors es van inspirar.

Autors