Pont del Petroli

Veu: Ramon Canals


T’accepto, figura clara,
faula que em convoca
a ser dòcil a una teva
llei de confiança.
Tu, amb gest eficaç
adreces a l’horitzó
la teva meitat de signe
perquè ─així ho fantasiejo─
algú d’enllà atengui,
algú respongui per mi.
Ventura feliç:
allò que no vindrà mai
però no deixa de poder venir,
de voler venir.

Jordi Sarsanedas, Color de pluja, Badalona: Pont del Petroli, 2014, p. 42.

Pont del Petroli