Marcel Mauri guanyador del premi Joan Givanel i Mas de I’IEC

29/02/2012

Premi Joan Givanel i Mas de comunicació

 Joan Givanel i Mas, filòleg i erudit. Barcelona, 1868-1946. Premi instituït l’any 1988 i ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre ciències de la comunicació.
En la sessió del 26 de març de 2012, el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans, a proposta d’una ponència integrada per Josep M. Casasús i Guri, Maria Corominas i Piulats i Miquel de Moragas i Spà (membres de la Secció de Filosofia i Ciències Socials), ha acordat per unanimitat atorgar el Premi IEC de Comunicació Social Joan Givanel i Mas corresponent a l’any 2012 al senyor Marcel Mauri i de los Rios pel treball Premsa de transicio. La funcio i evolucio dels diaris de Barcelona durant la transició democratica (1975-1978).