Betúlia de Maria Aurèlia Capmany

Betúlia és la reedició de la segona novel·la que publicà Maria Aurèlia Capmany el 1956. A Betúlia Capmany hi descriu els clarobscurs d’una ciutat trista i pobra que creix de manera desordenada. La protagonista de la novel·la, Niní, enceta des de les primeres pàgines de la història un viatge a la recerca de la felicitat, malgrat l’enfila per un camí equivocat, perquè el paradís perdut de la innocència no retorna mai. Contràriament al que s’ha dit el nom de Betúlia, no prové del vocable llatí Baetulo, que dóna nom a la ciutat de Badalona, sinó que és un mot d’origen semític que prové de l’antiga ciutat de Betúlia i cal anar-lo a cercar a la Bíblia, i més concretament al Llibre de Judit.
Maria Aurèlia Capmany, Betúlia, Ed. Nautilus Comunicació i Cultura, 2012. 285p.
Col·lecció Nimbus, núm. 1,
ISBN. 978-84-613-9341-1
Preu 10 €